Kính gửi các Đ/c Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc:

Ban chấp hành Công đoàn Trường gửi các đồng chí Công văn, quy định chấm điểm, bảng kinh phí hỗ trợ, tiêu chí hỗ trợ.

Để Liên hoan văn nghệ truyền thống Công đoàn Trường được thành công. BCH Công đoàn Trường đề nghị các Đ/c Lãnh đạo Công đoàn các đơn vị nghiên cứ công văn và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

Link văn bản: https://drive.google.com/drive/folders/1fSEuCJTBP4LoFkvDQLywy9nfrhrYPNYU?usp=sharing

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội