Thực hiện kế hoạch hoạt động Công đoàn Trường năm 2019, thiết thực chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công đoàn Trường tổ chức chương trình “Liên hoan Văn nghệ Công đoàn” năm 2019, với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: Từ 11/11/2019 đến 17/11/2019.

2. Mục đích, ý nghĩa:

Liên hoan Văn nghệ Công đoàn là hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tăng cường sự gắn kết, hiểu biết giữa các thành viên trong đơn vị và giữa các đơn vị trong Trường, tạo không khí vui tươi, tăng cường tính hiệu quả trong lao động, học tập và nghiên cứu góp phần thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường.

3. Đối tượng tham gia và qui mô tổ chức:

 • Toàn thể cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng đang làm việc tại các đơn vị.
 • Sinh viên các hệ đang theo học tại Trường, cựu cán bộ, cựu sinh viên có thể tham gia cùng đơn vị, số lượng không quá 1/3 tổng số diễn viên trên mỗi tiết mục.
 • Các đơn vị có số lượng đoàn viên nhỏ có thể liên kết với đơn vị khác xây dựng chương trình chung đăng ký dự thi.

4. Quy định về chương trình biểu diễn:

4.1. Chủ đề:

 • Ca ngợi Quê hương, Đất nước, Đảng, Bác Hồ.
 • Ca ngợi Nhà trư­ờng, Nhà giáo và ngành Giáo dục.
 • Khuyến khích các tiết mục sáng tác mới về Trường.

4.2. Thể loại: Ca, múa, nhạc, khiêu vũ, thơ, chính kịch, hài kịch ...

4.3. Thời lượng chương trình biểu diễn:

 • Mỗi đơn vị hoặc liên đơn vị tham gia tối thiểu một tiết mục tập thể hoặc một chương trình gồm nhiều tiết mục tạo thành chủ đề xuyên suốt chương trình không quá 20 phút;
 • Quy định tiết mục tập thể: (đối với các đơn vị chỉ đăng ký 1 tiết mục)
  • Hợp ca từ 15 - 30 người;
  • Đồng ca từ 31 - 50 người;
  • Hợp xướng trên 50 người.
 • Nếu các đơn vị có tiết mục kịch, thời gian có thể được kéo dài nhưng không quá 35 phút cho chương trình tổng thể.

5. Đánh giá và giải thưởng theo 2 hạng mục:

5.1. Đánh giá và xếp hạng theo tiết mục.

5.2. Đánh giá xếp hạng theo chương trình.

 •  Trường hợp đơn vị chỉ có 01 tiết mục tập thể Ban tổ chức (BTC) và Ban giám khảo (BGK) chỉ đánh giá xếp hạng tiết mục, mà không đánh giá xếp hạng chương trình.
 • Các tiết mục tự sáng tác sẽ được BTC và BGK đánh giá riêng.

6. Dự kiến kế hoạch Liên hoan Văn nghệ:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Thành phần

Ghi chú

1

Đăng ký tham dự Liên hoan văn nghệ và các tiết mục dự thi (theo mẫu đính kèm)

Trước 16h00 thứ Sáu, (ngày 16/10/2019)

Đại diện Công đoàn các đơn vị

 Nộp bản cứng về Văn phòng  Công đoàn (VPCĐ) và  bản mềm qua email: cd@hust.edu.vn

2

Bốc thăm thứ tự ghép nhạc và dự thi

9h00 thứ Tư, (ngày 06/11/2019)

Đại diện Công đoàn các đơn vị đăng ký dự thi

VPCĐ

3

Ghép nhạc (dự kiến)

Từ 8h00 -  18h00 thứ Tư, thứ Năm (ngày 13-14/11/2019)

Đội văn nghệ của các đơn vị (theo thứ tự đã bốc thăm)

Hội trường C2

4

Liên hoan văn nghệ (dự kiến)

Từ 8h00 -  18h00 thứ Sáu và thứ Bảy (ngày 15-16/11/2019)

Đội văn nghệ của các đơn vị (theo thứ tự đã bốc thăm)

Hội trường C2

5

Công diễn các tiết mục xuất sắc (dự kiến)

9h00 - 12h00 thứ Ba, (ngày 19/11/2019)

Các đơn vị trong toàn Trường

Hội trường C2

 

Đây là hoạt động trọng tâm trong kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công đoàn Trường. Công đoàn Trường đề nghị Lãnh đạo Công đoàn các đơn vị sau khi nhận được thông báo này, báo cáo với cấp Ủy Đảng và phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình văn nghệ của đơn vị, huy động cán bộ và sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia, đóng góp vào sự thành công của Liên hoan Văn nghệ Công đoàn năm 2019.

Trân trọng.

               

Nơi nhận:

 • Như kính gửi;
 • Lưu: Công đoàn Trường.

             TM. BAN CHẤP HÀNH

               CHỦ TỊCH

             TS. Bùi Đức Hùng

                 (Đã ký)

Ghi chú: Công đoàn Trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các đơn vị căn cứ vào số lượng tiết mục đăng ký dự thi và số lượng cán bộ tham gia. Chi tiết cụ thể Công đoàn Trường thông báo sau.

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Liên hoan Văn nghệ Công đoàn Bách Khoa 2019