Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội facebook do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

Với chủ đề “Nét đẹp công đoàn và người lao động”

Mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhà giáo, người lao động về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và đất nước; chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Chi tiết Thầy/Cô và các cán bộ xem file đính kèm.

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội