Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-CĐN ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam và kế hoạch công tác thi đua khen thưởng hàng năm của Công đoàn Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội, để công tác bình xét thi đua khen thưởng theo năm học của Công đoàn Trường, Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc được thống nhất, kịp thời và thuận lợi, Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHBK Hà Nội hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua Công đoàn năm học 2018 – 2019, cụ thể xem công văn đính kèm.

Quy trình xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng Công đoàn
Khi nhận được Hướng dẫn này, các Công đoàn bộ phận thông báo tới các Tổ công đoàn để tổ chức bình xét. Các bước bình xét như sau:

  1. Tổ công đoàn trực thuộc (Công đoàn trường) và Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn bộ phận tổ chức họp toàn thể công đoàn viên (tối thiểu là 2/3 có mặt) thực hiện bình xét dưới sự chủ trì của Tổ trưởng công đoàn.
  2. Công đoàn bộ phận thành lập Hội đồng thi đua do Chủ tịch công đoàn làm Chủ tịch Hội đồng, các Phó chủ tịch, các Tổ trưởng công đoàn và các ủy viên BCH làm ủy viên. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét kết quả bình bầu của các Tổ Công đoàn và bỏ phiếu lựa chọn các danh hiệu thi đua trình BCH Công đoàn Trường theo tỷ lệ quy định tại mục V.

Thời gian bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng:

  1. Công đoàn các đơn vị gửi biên bản, báo cáo thành tích thi đua, danh sách bình xét thi đua về VPCĐ Trường trước 15h00 thứ Năm ngày 20 tháng 06 năm 2019. Các đơn vị gửi biên bản sau thời hạn trên sẽ không được xem xét danh hiệu thi đua.
  2. Các tài liệu, biểu mẫu thi đua được lấy từ trang web công đoàn tại địa chỉ http://congdoan.hust.edu.vn/bieu-mau. Đề nghị các đơn vị sử dụng các biểu mẫu đúng quy định. 

Danh sách bình xét thi đua xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống. Bản cứng hồ sơ thi đua nộp về VPCĐ, bản mềm gửi qua email cd@hust.edu.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ đ/c Vũ Huy khuê, ĐT: 0912.151.008.
Đề nghị các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn này.
 

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội