Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-TLĐ ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam; Quyết định số 895/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc “Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam”, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 • Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam.
 • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (chưa là đoàn viên Công đoàn).

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức thi trực tuyến trong vòng 01 tháng, từ 23/7/2018 đến 19/8/2018, được chia làm 04 tuần thi, gồm:

 • Đợt 1: Tìm hiểu về sự ra đời và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 89 năm xây dựng và trưởng thành.
  • Tuần 01 từ 8h00 ngày 23/7/2018 đến 22h00 ngày 29/7/2018
  • Tuần 02 từ 8h00 ngày 30/7/2018 đến 22h00 ngày 05/8/2018
 • Đợt 2: Tìm hiểu về Chương trình phúc lợi đoàn viên (các thỏa thuận hợp tác, sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cung cấp cho đoàn viên của các đối tác đã ký cam kết với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).
  • Tuần 01 từ 8h00 ngày 06/8/2018 đến 22h00 ngày 12/8/2018
  • Tuần 02 từ 8h00 ngày 13/8/2018 đến 22h00 ngày 19/8/2018

Để bắt đầu Các thầy cô và các đồng chí bấm vào đây.

Các tài liệu liên quan:

Từ khóa: Thi tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam Công đoàn trường ĐHBK HN