Căn cứ trên kết quả Đại hội và Bản Phương hướng hoạt động của Công đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được thông qua tại Đại hội Trường ĐHBK Hà Nội lần thứ XXXIII, BCH đã họp và thông qua danh sách phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo các mảng việc và đơn vị như dưới đây.

BCH Công đoàn Trường khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

1. Đồng chí Bùi Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn trường

 • Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác Tài chính, Tổ chức, Thi đua, tuyên giáo.
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Viện Điện, Khoa LLCT, NXB Bách khoa

2. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó chủ tịch Công đoàn trường

 • Chủ nhiệm UBKT, Phụ trách công tác VN, TT, Chuyên môn, đối ngoại.
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Viện ĐTVT, TT Đảm bảo CL, Viện ĐTLT. Viện SIE.

3. Đồng chí Vũ Huy Khuê - UV Thường vụ Công đoàn trường

 • Trưởng Ban Chuyên môn, Trưởng Ban Thi đua tuyên giáo
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Viện KH&KT Nhiệt Lạnh, Viện KH&CN Môi trường, Phòng Thanh tra pháp chế, Công ty TNHH MTV Tư vấn và chuyển giao CN Bách khoa, BK Holding.

4. Đồng chí Trần Ngọc Tuấn - UV Thường vụ Công đoàn trường

 • Trưởng Ban Thể thao, Văn Nghệ. Thường trực Văn phòng.
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Phòng CTCT&CTSV; Phòng Thiết bị, Phòng ĐTĐH. Phòng Bảo vệ. Trung tâm Y tế Bách khoa

5. Đồng chí Phùng Lan Hương - UV BCH Công đoàn trường

 • Trưởng Ban Nữ công
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Phòng HCTH, Phòng KHCN, Viện KTHH, TT Polyme, TT Việt Đức.

6. Đồng chí Phan Thanh Thảo - UV BCH Công đoàn trường

 • Ban Chuyên môn, Ban Văn Nghệ
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Viện Dệt may, Da giầy & Thời trang; Viện Cơ khí.

7. Đồng chí Nguyễn Tuyết Nga - UV BCH Công đoàn trường

 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Viện VLKT, Viện ITIM, Viện MICA, Viện AIST, Viện KTHN&VLMT

8. Đồng chí Trần Đăng Quốc - UV BCH Công đoàn trường

 • Ban Chuyên môn
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Viện Cơ khí động lực, TT Ngoại ngữ, Viện ĐK&TĐH.

9. Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh - UV BCH Công đoàn trường

 • Ban Thể thao
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Viện KH&KT Vật liệu, Viện CNSH&CNTP

10. Đồng chí Đặng Thị Thanh Tâm - UV BCH Công đoàn trường

 • Ban Tài chính & CSXH
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Phòng KHTV, Phòng Quản trị, Ban QL các dự án đầu tư.

11. Đồng chí Nguyễn Tài Vượng - UV BCH Công đoàn trường

 • Ban Tài chính & CSXH, Ban Chuyên môn
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Viện KT&QL, Viện Sư phạm kỹ thuật, Viện Ngoại ngữ.

12. Đồng chí Nguyễn Huy Trường  - UV BCH Công đoàn trường

 • Ban Thể thao, Ban chuyên môn
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Viện toán UD&TH, Trung tâm TTVH, Khoa GD Thể chất.

13. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - UV BCH Công đoàn trường

 • Ban Nữ công
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Thư viện TQB, Trung tâm mạng thông tin, Trung tâm TT&QHCC

14. Đồng chí Trương Tú Quỳnh - UV BCH Công đoàn trường

 • Ban Nữ công
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Phòng TCCB, Viện ĐT SĐH, Phòng HTQT, TT Ký túc xá, TT Phục vụ.

15. Đồng chí Phạm Đăng Hải - UV BCH Công đoàn trường

 • Ban Chuyên môn
 • Phụ trách Công đoàn các đơn vị: Viện CNTT&TT, Trung tâm sản xuất sạch hơn, Trường CĐ Nghề Bách khoa.

 

Từ khóa: Phân công nhiệm vụ BCH Công đoàn trường ĐHBK Hà Nội BCH Công đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Đại hội Công đoàn trường ĐHBK Hà Nội