Sáng ngày 26/01/2018, tại Hội trường C2, Trường ĐHBK Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức với mục đích kiểm, đánh giá các kết quả hoạt động trong năm vừa qua, những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp cần khắc phục; đồng thời xác định phương hướng hoạt động chung cho năm 2018. Mục tiêu của Hội nghị là thực hiện theo quy chế dân chủ cơ sở của Trường trong giai đoạn thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động.

Nhằm phát huy tinh thần dân chủ và đoàn kết của cán bộ viên chức, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 12/01/2018, Hội nghị cán bộ viên chức Trường ĐHBK Hà Nội đã được tiến hành tại các đơn vị trong toàn Trường theo như kế hoạch. Các đơn vị đã thảo luận báo cáo của lãnh đạo đơn vị, Dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, tâm huyết vì sự phát triển của Trường.

Tham dự Hội nghị cán bộ viên chức Trường có sự hiện diện của PGS Hoàng Minh Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu; TS Bùi Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Trường; TS Lê Đức Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên; PGS Bùi Quốc Thái – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và 229 đại biểu là các cán bộ viên chức Trường.

PGS Hoàng Minh Sơn đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện
Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức Trường năm 2017

Hội nghị đã bầu ra đoàn Chủ tọa và Thư ký để điều hành Hội nghị. Thay mặt đoàn Chủ tọa, PGS Hoàng Minh Sơn đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức Trường năm 2017 với 7 nội dung chính: đổi mới tổ chức và quản trị; phát triển đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng đào tạo và công tác sinh viên; nâng cao chỉ số năng lực khoa học – công nghệ; xây dựng hệ thống tài chính vững mạnh; quản lý và phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng khuôn viên; tăng cường công tác truyền thông và đối ngoại. Đồng thời, PGS Hoàng Minh Sơn cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém và phân tích nguyên nhân từng nội dung. Theo đó, năm 2017 vừa qua, các văn bản quan trọng được hoàn thành, hình thành khung pháp lý của Trường để triển khai chiến lược phát triển 2017 – 2025 và thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện như quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế công tác cán bộ, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, hệ thống đánh giá hoạt động chủ yếu (KIPs)... Cơ cấu đội ngũ cán bộ dịch chuyển theo hướng tích cực với việc tăng tỉ lệ cán bộ giảng dạy và giảm tỉ lệ cán bộ phục vụ giảng dạy, cán bộ hành chính. Tổng số giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng 3,1% so với năm 2016. Quy mô tuyển sinh được đảm bảo (6.450/6.200 chỉ tiêu, vượt 4%), chất lượng tuyển sinh đại học của Trường giữ vị trí hàng đầu trong cả nước. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo tinh hoa ELITECH đã được hình thành trên cơ sở cải tiến chương trình đào tạo Tài năng, Tiên tiến và Chất lượng cao trước đây; đồng thời mở rộng chương trình đào tạo chất lượng cao gắn với nghiên cứu, tăng cường hợp tác quốc tế và hợp tác doanh nghiệp. Ngoài ra, năm 2017, hoạt động khoa học công nghệ của Trường cũng đạt được nhiều thành tựu, tổng số bài ISI/Scopus là 401 bài (tăng 20% so với năm học 2015-2016), nhiều đơn vị nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh được thành lập, có đơn vị nghiên cứu đạt trung bình 1,5 công bố ISI/cán bộ.

Năm 2017 cũng là năm đầu tiên Trường thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ toàn diện và không được Nhà nước cấp kinh phí thương xuyên. Dưới dự lãnh đạo của Đảng ủy, Nhà trường đã xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2025. Chiến lược đặt ra 5 nhóm mục tiêu, 5 nhóm quan điểm định hướng, 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trên cơ sở này, lãnh đạo Trường đã lập kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động trong năm 2017; đồng thời thống nhất phương hướng hoạt động chung là tập trung vào đổi mới hệ thống quản trị Nhà trường; xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ toàn diện với 7 nội dung chính.

Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới ra mắt

Cũng tại Hội nghị cán bộ viên chức năm nay, các đại biểu được nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị cho dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng và công tác thanh tra nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm 7 đồng chí: Đặng Chí Dũng, Ngô Đình Hòa, Vũ Việt Hùng, Nguyễn Hồng Thái, Đặng Thị Thanh Tâm, Phan Việt Toàn, Đinh Tiến Thịnh. Đặc biệt, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHBK Hà Nội lần đầu tiên đã được thông qua tại Hội nghị cán bộ viên chức 2017. Quy chế chi tiêu nội bộ sẽ là văn bản cụ thể hóa quy chế quản lý tài chính về các quy tắc phân bổ kinh phí và định mức các khoản chi tiêu nội bộ; đặc biệt quy tắc tính lương tăng thêm cho cán bộ được xây dựng hoàn toàn mới dựa trên vị trí việc làm, khối lượng giao kết và kết quả thực hiện công việc. Trước đó, bản Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ đã được gửi tới toàn thể cán bộ viên chức Trường để lấy ý kiến đóng góp, tiếp thu ý kiến và sửa chữa. Bên cạnh đó, PGS Hoàng Minh Sơn cũng báo cáo giải trình tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, TS Bùi Đức Hùng đã báo cáo tổng kết của Ban chấp hành Công đoàn Trường năm vừa qua; đồng thời kí giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn Trường ĐHBK Hà Nội. Đây cũng là hoạt động diễn ra lần đầu tiên tại Hội nghị cán bộ viên chức năm nay.

PGS Hoàng Minh Sơn và TS Bùi Đức Hùng kí cam kết giao ước thi đua

Sau năm giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần dân chủ và xây dựng, PGS Hoàng Minh Sơn đã tổng hợp các ý kiến và đưa ra kết luận Hội nghị. Theo PGS Hoàng Minh Sơn: Năm 2017, Trường đã vượt qua được khó khăn thử thách lớn trong năm đầu tự chủ tài chính và thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2025, đạt được những kết quả khả quan trong công tác phát triển đội ngũ cán bộ, đào tạo và nghiên cứu, khẳng định quá trình và các giải pháp đổi mới của Trường đang theo đúng định hướng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Phương hướng chung của năm 2018 là đổi mới mạnh mẽ cơ cấu tổ chức theo Quy chế tổ chức và hoạt động mới, áp dụng mô hình quản trị theo chiến lược và ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động. Đồng thời, năm 2018 Trường sẽ gặp những khó khăn không ít, những thách thức không nhỏ. Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên Trường hoàn toàn tin tưởng rằng nhất định sẽ biến những khó khăn thành động lực phát triển, chuyển hóa những thách thức thành cơ hội để đi lên, kiên định quá trình đổi mới, thực hiện thành công Chiến lược 2017 – 2025 với tầm nhìn và những mục tiêu đã đề ra.

Cẩm Lệ
Ảnh: Kim Chi

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBK Hà Nội Hội nghị công nhân viên chức Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội