Công đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà nội đươc thành lập và trưởng thành cùng với Nhà trường từ năm 1956. Qua từng giai đoạn lịch sử, mỗi bước chuyển mình với biết bao khó khăn, thử thách, Công đoàn Trường luôn là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, Chính quyền trong việc tập hợp trí tuệ và lòng nhiệt tình của cán bộ viên chức nhằm thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường, là điểm tựa tinh thần quan trọng cho cán bộ viên chức trong Trường.
Trong những năm qua, Công đoàn Trường ĐHBK Hà nội liên tục được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc của ngành Giáo dục Việt nam và của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà nội, là đơn vị đầu tiên trong ngành Đại học được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn Trường đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường với hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng. 
Với vai trò là trường dẫn đầu trong các trường đại học khoa học và công nghệ, Đảng, Nhà nước và nhân dân đang đòi hỏi và kỳ vọng ở Trường ĐHBK Hà nội nhiều sự đóng góp to lớn và quyết định hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường, với hành trang 50 năm truyền thống vẻ vang, Công đoàn Trường ĐHBK Hà nội quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, vượt qua khó khăn xây dựng Trường ĐHBK Hà nội than yêu, thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước, một đại học có tầm cấp trong khu vực và thế giới, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ vinh quang và nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.