Ngày 21/8/2021 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4038/QĐ-BYT về việc Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà

Ngày 28/8/2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ban hành Quyết định số 4156/QĐ-BYT kèm hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà

Kính mời Thầy Cô và các em sinh viên tham khảo.

 

 

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội