Kính gửi: Công đoàn các đơn vị

Đã thành truyền thống, hằng năm vào dịp đầu năm học mới, Ban nữ công Công đoàn trường thường đề nghị các đơn vị tổng hợp thành tích học tập của con cán bộ Trường để Công đoàn trường tổ chức biểu dương, khen thưởng các cháu, góp phần khích lệ tinh thần và truyền thống học giỏi của các thế hệ Bách khoa và chung vui cùng các con trong không khí năm học mới.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, học sinh các bậc phổ thông kết thúc năm học 2020-2021 với nhiều thời điểm, hình thức khác nhau và hầu hết phải bắt đầu năm học mới bằng hình thức học trực tuyến. Tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và thành phố Hà Nội, cán bộ toàn Trường cũng đang thực hiện nghiêm túc cách ly toàn xã hội. Trong tình hình này, để tổng hợp thành tích của các con đạt được trong năm học 2020-2021 vừa qua, Ban nữ công kính đề nghị các đơn vị thông báo tới các cán bộ đường link dưới đây để điền thông tin thành tích học tập của con mình trong năm học vừa qua.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n7jxBugHT0a0COwbRXA
_Me9QuZ2W6nRHu6mVOVitR3pUNlJJTTVZTTgxRzNNMkE0MUowTVJYT0pVSS4u

          Hà Nội đã công bố ngày khai giảng thống nhất toàn thành phố vào ngày 5/9/2021 (Chủ nhật). Vì vậy kính đề nghị các đơn vị đôn đốc cán bộ hoàn thành việc cung cấp thông tin theo link trên trước 01/09/2021 để Ban nữ công tổng hợp và báo cáo Thường vụ Công đoàn trường quyết định hình thức phù hợp để tổ chức biểu dương, khen thưởng các con cán bộ.

          Kính chúc các cán bộ toàn Trường cùng gia đình bảo trọng, mạnh khỏe và đoàn kết, đồng lòng vượt qua Đại dịch.

Trân trọng!  

 TM. BAN NỮ CÔNG

  TS. Phùng Lan Hương

               (Đã ký)

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội