- Tải file Thông báo số 26/CĐ-BK TẠI ĐÂY

- Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ TẠI ĐÂY

 

 

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội