THÔNG BÁO SỐ 1
V/v tổ chức giải Thể thao Công đoàn 2020

        Thực hiện theo kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2020, Công đoàn Trường tổ chức giải Thể thao Công đoàn năm 2020 với các nội dung thi đấu cụ thể như sau:

        Nhận được thông báo này, đề nghị Công đoàn các đơn vị báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp thông báo với toàn thể đoàn viên công đoàn trong đơn vị mình thành lập đội, luyện tập và đăng ký tham gia giải đấu. Điều lệ thi đấu, biểu mẫu đăng ký và thông báo chi tết đã được gửi qua email tới các đơn vị, hoặc có thể tải về tại địa chỉ:  http://congdoan.hust.edu.vn/bieu-mau

        Đề nghị các đơn vị nghiên cứu điều lệ thi đấu, lập danh sách vận động viên theo mẫu và gửi về VP Công đoàn (bản mềm gửi qua email cd@hust.edu.vn) theo đúng lịch quy định.

        Trân trọng thông báo

 

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Giải thể thao công đoàn HUST 2020