Kính gửi các Chủ tịch / Tổ tưởng công đoàn các đơn vị

        Thực hiện thông báo số 32/TB-CĐN ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) về chương trình phúc lợi cho cán bộ, nhà giáo, người lao động.

      Công đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xin thông báo và gửi kèm công văn của CĐGDVN có danh sách các doanh nghiệp đã ký thoả thuận với CĐGDVN và danh mục các sản phẩm ưu đãi cho cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục. Các đơn vị, cá nhân nào quan tâm có thể liên hệ với Văn phòng công đoàn Trường C2-204 để được hỗ trợ hoặc liên hệ trực tiếp với các đơn vị có sản phẩm ưu đãi để mua sản phẩm cho công đoàn viên đơn vị mình.

        Chi tiết thông báo và danh mục sản phẩm xem TẠI ĐÂY 

        Trân trọng thông báo !

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội