Tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 -2025 tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2015-2020 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức, tôi cảm thấy rất vinh dự, phấn khởi khi được tuyên dương, khen thưởng khi những đóng góp của mình cho hoạt động Công đoàn được ghi nhận.

Nhận thức rõ trọng trách và vinh dự khi đảm nhận vị trí Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, tôi đã chủ động và tích cực vận động các cán bộ đoàn viên trong đơn vị tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới và sáng tạo trong giảng dạy, xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, làm theo cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Cùng với sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Nữ công Công đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tôi đã tổ chức các hoạt động thiết thực và cụ thể để thu hút nữ cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp và công nghệ, nâng cao hiệu quả dạy và học, nâng cao thành công của người học; góp phần nâng cao năng lực và uy tín khoa học công nghệ của các cá nhân và đơn vị; tham gia tổ chức cùng Công đoàn Trường và vận động đoàn viên và người lao động tại đơn vị tham gia ngày hội gia đình Bách Khoa hàng năm nhằm mục đích giao lưu, tìm hiểu, giúp gắn kết, kết nối các thành viên trong đại gia đình Bách khoa, đồng thời vinh danh các cháu học sinh giỏi là con cán bộ đoàn viên và người lao động. Kết quả thực hiện đã cho thấy hiệu quả của các cuộc vận động trong việc phát huy năng lực, phẩm chất tốt đẹp của nữ cán bộ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tinh thần trách nhiệm cao, luôn chú trọng trau dồi phẩm chất, đạo đức nhà giáo, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực cố gắng và tâm huyết với công tác Công đoàn trong thời gian qua, tôi đã góp một phần công sức của bản thân vào sự phát triển của Công đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu nói riêng cũng như đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thành tích có được trong việc thực hiện các cuộc vận động nêu trên là do có sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn Trường và sự ủng hộ, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, là động lực thúc đẩy cho tôi luôn chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, tham mưu, tổ chức các phong trào của BCH Công đoàn Viện nói chung, công tác Nữ công nói riêng. Song song với việc thực hiện các cuộc vận động, tôi đã hoàn thành tốt trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, xây dựng gia đình hạnh phúc, vừa chăm lo tốt gia đình, vừa thực hiện hiệu quả công tác xã hội, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

--- Ngọc Diễm ---

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội