KẾ HOẠCH CHI TIẾT (xem TẠI ĐÂY)

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội