Kính gửi:  - Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc.

Thực hiện công văn số 88/CĐN, ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc đề nghị hỗ trợ các trường học, cơ sở giáo dục và giáo viên, người lao động các trường học, sơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Ban chấp hành Công đoàn Trường kính đề nghị các đồng chí triển khai công văn này tới toàn thể cán bộ viên chức (CBVC), nhà giáo (NG), người lao động (NLĐ) trong toàn đơn vị mình, rà soát, phát hiện các trường hợp CBVC, NG, NLĐ có khó khăn đặc biệt trong cuộc sống do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 và lập danh sách các trường hợp khó khăn cần hỗ trợ gửi về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 12 tháng 05 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn.

Chi tiết Công văn xem tại đây

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội