CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Văn phòng: C2 - 214

Điện thoại: 024 3869 2742

Email: cd@hust.edu.vn