Đăng ký tham gia giải thể thao Công đoàn năm 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018 và thiết thực lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công đoàn trường tổ chức giải thể thao với các nội dung thi đấu cụ thể như sau:

 • Môn thi đấu  
  • Đi bộ tiếp sức tập thể, 
  • Đi bộ cá nhân.
  • Kéo co    
 • Đối tượng tham gia: 
  •  Đoàn viên Công đoàn 
 • Thời gian
  • Đăng ký:   Trước ngày 13/11 thứ Ba, tại VPCĐ
  • Bắt thăm:  9h00 thứ Ba ngày 13/11 tại VPCĐ 
  • Tổ chức:   Thứ Hai ngày 19 tháng 11 

Các thầy cô Đăng ký tài khoản trước khi điền thông tin vào form đăng ký.

Họ và tên cán bộ (Bắt buộc)

Đơn vị (Bắt buộc)

Nội dung tham gia

Cỡ Áo thi đấu

Số điện thoại liên hệ (Bắt buộc)

Xem kết quả