Phiếu khảo sát ý kiến của CBVC về môi trường làm việc

Hãy cho biết mức độ đồng ý của Thầy/Cô bằng cách tô tròn vào ô thích hợp cho các tiêu chí từ 1 đến 5.

  • 1-Hoàn toàn không đồng ý
  • 2- Không đồng ý
  • 3-Phân vân
  • 4- Đồng ý
  • 5- Hoàn toàn đồng ý

Khảo sát gồm các tiêu chi như:

  • Lương bổng và Phúc lợi
  • Chính sách và quy trình làm việc

Tôi hiểu rõ về cách tính lương hàng tháng

Tôi được trả lương và thưởng xứng đáng cho trách nhiệm và chất lượng công việc

Tôi hài lòng về chính sách tăng lương của Nhà trường

Tôi hài lòng về tiền thưởng (các dịp lễ tết, thành tích cá nhân, v.v)

Tôi hài lòng về chế độ chăm sóc sức khỏe

Tôi hài lòng về các loại phụ cấp khác (giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ chi phí học tập/bồi dưỡng, công tác phí, chi tiêu hội nghị/hội thảo, nghỉ phép năm, v.v)

Chính sách lương và phúc lợi của Nhà trường khuyến khích tinh thần làm việc tích cực của CBVC

Thầy/Cô đánh giá thế nào về tổng thu nhập của mình so với mặt bằng chung thị trường:

Nhà trường lưu trữ các chính sách, quy định, quy trình làm việc rõ ràng, khoa học

Tôi có thể dễ dàng tìm kiếm các văn bản do Nhà trường ban hành trên hệ thống E-office, website nội bộ của các phòng ban chức năng, v.v

Tôi biết nơi liên hệ để giải quyết/phản hồi các công việc khi cần thiết

Tôi hài lòng với chính sách, quy trình làm việc của nhà trường

Xem kết quả