Thông báo

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-CĐN, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hệ thông Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Căn cứ hướng dẫn số 03/HD-CĐN, ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn đánh giá xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở trưc thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, để công tác bình xét thi đua, khen thưởng năm học của Công đoàn kịp thời và thuận lợi, Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHBK Hà Nội hướng dẫn các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022.

Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”

Để thực hiện tốt, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, thống nhất về nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”

Thông báo số 50/CĐN-CSPL&QHLĐ về việc dừng chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19

Công văn về việc dừng thực hiện Công văn số 326/CĐN-CSPL ngày 20/12/2021 của CĐGD Việt Nam về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19

Thông báo về việc hỗ trợ Đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15-12-2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì đoàn viên, người lao động là F0 được hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu đồng...

Phát động phong trào thi đua "Cán bộ, nhà giáo, người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19"

Công đoàn ngành Giáo dục vừa phát động phong trào thi đua cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giáo dục và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và NGhị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và NGhị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Cán bộ, nhà giáo, người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19"

Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua "Cán bộ, nhà giáo, người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng chống dịch Covid-19

Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng chống dịch Covid-19

Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"

Ngày 03/08/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch số 123/KH-TLĐ về tổ chức Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” nhằm nâng cao nhận thức của công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn về vai trò của công tác dân tộc, tôn giáo đối vớ sự phát triển chung của đất nước, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc...

Thông báo về việc hỗ trợ cho CBVC, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid19 (lần 4)

Thông báo về việc hỗ trợ cho CBVC, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid (lần 4)

LỜI KÊU GỌI, VẬN ĐỘNG Quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế, làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của nhân dân khiến nhiều cơ quan, đơn vị, trường học... gặp nhiều khó khăn, nhiều người lao động mất việc làm, không có thu nhập, toàn thể học sinh, sinh viên tiếp tục học trực tuyến, không được đến trường.

Thông báo: tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Để tăng cường phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện nghiêm công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Ban Giám hiệu yêu cầu tất cả cán bộ viên chức, người học và các đơn vị toàn Trường thực hiện các nội dung sau...

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Thực hiện công văn số 123/TLĐ-TG, ngày 05/4/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”...

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2021

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2021

TB03: LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NAM CÁN BỘ 2020

Công đoàn trường trân trọng gửi lịch thi đấu nội dung bóng đá nam cán bộ trong khuôn khổ giải Thể thao Công đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020...