Chính sách

Tâp hợp văn bản luật cho công nhân viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức thường quan tâm gì nhất nhỉ? Hệ số bậc lương? Hay hình thức xử lý kỷ luật như thế nào? Hay là những việc mà cán bộ, công chức viên chức không được làm?... Rất nhiều vấn đề được quan tâm, nhưng mà với vấn đề gì cũng phải có cơ sở pháp lý rõ ràng. Dưới đây là các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức mới nhất đang có hiệu lực thi hành. Mọi người cập nhật để áp dụng cho đúng

Chế độ thai sản từ 2018 có thêm 8 điều luật bổ sung

Chế độ thai sản 2018 mới nhất không chỉ áp dụng khi bà mẹ sinh mà là từ ngày đầu tiên biết mình có thai. Điều đó có nghĩa là chế độ thai sản mới nhất sẽ bao gồm suốt thời gian mang thai và nghỉ thai sản các tháng sau sinh.