Tôi là cán bộ đang công tác tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, hiện nay có một công ty muốn mời tôi tham gia một dự án của họ. Tôi không muốn chuyển công tác ra khỏi trường, mà muốn tham gia dự án đó ở dạng biệt phái. Khi ở chế độ biệt phái thì chế độ lương đối với công chức biệt phái như thế nào? Quyền lợi công chức khi biệt phái sang đơn vị khác?

Trả lời

Chào thầy/cô, cảm ơn thầy/cô đã tin tưởng Công đoàn trường, thắc mắc của thầy/cô chúng tôi xin tư vấn và giải đáp như sau:

 

I - Cơ sở pháp lý.

 Công văn 62/BHXH-TCCB

 II - Nội dung phân tích

Biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Căn cứ theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 nội dung liên quan đến biệt phái công chức phải đảm bảo:

 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.
 • Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.
 • Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.
 • Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái.
 • Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Theo quy định tại  Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

Điều 39. Chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái

 1. Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định này và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.
 2. Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.
 3. Trường hợp công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển.
 4. Công chức được biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, theo quy định Công văn 62/BHXH-TCCB về chế độ, chính sách đối với CCVC được điều động, luân chuyển, biệt phái

 • Công chức được điều động, luân chuyển được thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 • Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến làm việc, công tác ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Như vậy, các chế độ chính sách vẫ áp dụng chung ngoài ra còn được hưởng chế độ ưu đãi nếu làm việc tại nơi có khó khăn về điều kiện kinh tế – xã hội.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của thầy/cô. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến thầy/cô chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của thầy/cô.

Người trả lời: Phạm Mạnh Hùng