Giới thiệu

 • Ban Thể thao có nhiệm vụ giúp Ban chấp hành Công đoàn Trường (BCHCĐT) trong công tác tổ chức các hoạt động và sự kiện thể thao cho cán bộ bộ viên chức, người lao động của Nhà Trường.
 • Phát hiện và bồi dưỡng các hạt nhân làm nòng cốt cho các hoạt động thể thao của Nhà trường và tham gia các giải thi đấu cấc cấp. 

Đội ngũ cán bộ

Danh sách thành viên Ban thể thao Công đoàn trường:

 1. Đ/c. Trần Ngọc Tuấn - Phòng Công tác chính trị & Công tác sinh viên - Trưởng ban
 2. Đ/c. Trần Huy Quang - Khoa Giáo dục thể chất - Phó trưởng ban
 3. Đ/c. Nguyễn Viết Trung - Khoa Giáo dục thể chất - Phó trưởng ban
 4. Đ/c. Lê Duy Long - Khoa Giáo dục thể chất - Ủy viên
 5. Đ/c. Mai Thị Nương - Phòng Hành chính Tổng hợp - Ủy viên
 6. Đ/c. Nguyễn Huy Trường - Viện Toán Ứng dụng & Tin học - Ủy viên
 7. Đ/c. Trần Quyết Thắng - Phòng Hành chính tổng hợp - Ủy viên
 8. Đ/c. Nguyễn Ngọc Minh - Viện Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu - Ủy viên
 9. Đ/c. Hoàng Văn Hưởng - Trung tâm Thể thao Văn hóa - Ủy viên

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

 • Tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ Công đoàn Trường tổ chức các giải thi đấu thể theo cho cán bộ viên chức, người lao động.
 • Phát hiện và bồi dưỡng các hạt nhân làm nòng cốt cho các hoạt động thể thao của Nhà trường và tham gia các giải thi đấu cấc cấp. 

Nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch định kỳ tổ chức các sự kiện thể thao của Nhà trường.
 • Phát triển các câu lạc bộ chuyên môn như bóng đá, tennis, bóng bàn, cầu lông …, tạo sân chơi phong phú và đa dạng cho cán bộ viên chức và người lao động trong lĩnh vực thể thao.
 • Tổ chức tập hợp hạt nhân tham gia vào các sự kiện thể thao khi có yêu cầu. 
   

Hoạt động trọng tâm

 • Thành lập câu lạc bộ tennis.
 • Tổ chức giải đi bộ kéo co 
 • Tổ chức giao lưu thể thao với Công đoàn các trường bạn trong Công đoàn Cụm 5 trường, trong cụm Công đoàn do Công đoàn GDVN thành lập. 
   

Thông tin liên hệ

 • Văn phòng: C2 - 214
 • Điện thoại: 024 3869 2742
 • Email: cd@hust.edu.vn

Thông tin thêm

Ban chuyên môn trực thuộc Công đoàn Đại học Bách Khoa Hà Nội.