Giới thiệu

Ban văn nghệ giúp BCH, Ban Thường vụ Công đoàn tổ chức các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, nâng cao đời sống Văn hóa tinh thần cho Cán bộ viên chức, người lao động trong Nhà Trường.

Phát hiện và bồi dưỡng các hoạt hạt nhân làm nòng cốt cho hoạt động phòng trào Văn hóa, Văn nghệ của Nhà trường.

Đội ngũ cán bộ

Danh sách Lãnh đạo Bạn
1. Đ/c Trần Ngọc Tuấn - Phòng Công tác chính trị & Công tác sinh viên - Trưởng ban
2. Đ/c. Phan Thanh Thảo - Viện Dệt May – Da giầy & Thời trang - Phó trưởng ban
3. Đ/c. Nguyễn Thanh Nguyệt - Viện Công nghệ Thông tin & truyền thông - Phó trưởng ban
4. Đ/c. Nguyễn Tuấn Hải - Viện Công nghệ Thông tin & truyền thông - Ủy viên
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Tuệ - Viện Kỹ Thuật Hóa học - Ủy viên
6. Đ/c. Lê Việt Tiến - Viện Điện - Ủy viên
7. Đ/c. Hoàng An Nghĩa - Trung tâm thông tin Năng lượng Nguyên tử - Ủy viên
8. Đ/c. Nguyễn Thị Thu Thủy - Thư viện Tạ Quang Bửu - Ủy viên
9. Đ/c. Nguyễn Đình Hóa - Phòng Hành chính Tổng hợp - Ủy viên
10.Đ/c. Trần Thị Mai Doan - Viện Cơ khí - Ủy viên

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

  • Giúp Ban chấp hành Công đoàn Trường (BCHCĐT) khai thác và tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ của Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) Hà Nội
  • Phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ của các đơn vị trong toàn trường.
  • Phát hiện và bồi dưỡng các hạt nhân làm nòng cốt cho các hoạt động văn hóa văn nghệ của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng kế hoạch định kỳ tổ chức các sự kiện văn hóa văn nghệ của Nhà trường.
  • Phát triển các câu lạc bộ âm nhạc, nhiếp ảnh, khiêu vũ …, tạo sân chơi phong phú và đa dạng cho cán bộ viên chức và người lao động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ.
  • Tổ chức tập hợp hạt nhân tham gia vào các sự kiện văn hóa văn nghệ khi có yêu cầu.

Hoạt động trọng tâm

  • Thành lập câu lạc bộ âm nhạc.
  • Tổ chức hội diễn văn nghệ truyền thống Công đoàn
  • Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với Công đoàn các trường bạn trong Công đoàn Cụm 5 trường, trong cụm Công đoàn do Công đoàn GDVN thành lập.

Thông tin liên hệ

Thông tin thêm