Giới thiệu

Đội ngũ cán bộ

Danh sách lãnh đạo ban Chuyên môn Công đoàn trường

1. Đ/c. Vũ Huy Khuê - Viện Khoa học & Công nghệ Nhiệt lạnh - Trưởng ban
2. Đ/c. Nguyễn Hồng Thái - Viện Cơ khí - Phó trưởng ban
3. Đ/c Phan Thanh Thảo - Viện Dệt May – Da giầy & Thời trang - Uỷ viên
4. Đ/c. Nguyễn Xuân Quyền - Viện Điện tử Viễn thông - Ủy viên
5. Đ/c. Phạm Đăng Hải - Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông - Ủy viên
6. Đ/c.  Nguyễn Đình Hóa - Phòng Hành chính Tổng hợp - Ủy viên
7. Đ/c. Nguyễn Huy Trường - Viện Toán Ứng dụng và Tin học - Ủy viên
8. Đ/c Nguyễn Tài Vượng - Viện Kinh tế và Quản lý - Ủy viên

 

Chức năng, nhiệm vụ

Hoạt động trọng tâm

Thông tin liên hệ

Thông tin thêm